หน้าแรก PTT  
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ข้อมูลนักลงทุน
 
TH | ENG
สัญลักษณ์องค์กร
ความเป็นมา
โครงการในอนาคต
รางวัลแห่งความสำเร็จ
ที่ตั้งสำนักงาน
ฝึกงาน
หน้าแรก > ข้อมูลองค์กร > สัญลักษณ์องค์กร   พิมพ์หน้านี้
 

สัญลักษณ์องค์กร

 

ในช่วงแรกของการก่อตั้งการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) สัญลักษณ์ที่ใช้อยู่ขณะนั้น
ไม่เหมือนปัจจุบัน กล่าวคือเป็นเพียงตัวอักษรย่อคำว่า “ปตท.” และ “PTT ” เท่านั้น ต่อมา
ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ ผู้ว่าการ ปตท. ได้มอบหมายให้คณะทำงานศิลปกรรมซึ่งขึ้นกับงาน
ประชาสัมพันธ์ ออกแบบสัญลักษณ์ใหม่ เพื่อให้มีคุณค่าทางศิลปะและก่อประโยชน์ทางการค้า
คือให้มีสีสันสะดุดตาจำง่ายและสื่อความหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

เมื่อ กลางปี พ.ศ. 2523 นายระยอง ยิ้มสะอาด พนักงาน ได้ออกแบบสัญลักษณ์ ปตท. ไว้
ทั้งสิ้น 30 -40 แบบ ดร.ทองฉัตร ได้คัดเลือกและให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขในรายละเอียดต่างๆอีก
จนกระทั่งได้แบบสัญลักษณ์ที่ดีที่สุด และในช่วงซึ่งมีพลเอก เปรม ติณสูลานนท์เป็นประธาน
เมื่อ ปี 2524 ได้มีการจดทะเบียนเป็นเครื่องการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ และใช้เป็นสัญลักษณ์
นั้นมาตลอดจนถึงปัจจุบัน

สัญลักษณ์ ปตท.
 
สัญลักษณ์ของ ปตท. ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก การค้นพบแหล่งปิโตรเลียม อันเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของประเทศ ก่อให้เกิด
จินตนาการเกี่ยวเนื่องถึงรูปแบบของคบเพลิงที่มีโครงสร้างแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง อันเกิดจากการผสมผสานของพลังงาน ในรูปเปลว
เพลิงของก๊าซธรรมชาติสีฟ้าสดใส ล้อมรอบหยดน้ำมัน สีน้ำเงินเข้ม รวมทั้งแสดงถึงอานุภาพของพลังงานด้วยสีแดงเพลิงภายใน
 
 
 
 
 
 
หน้าหลัก
FAQ/ติดต่อสอบถาม
สมัครงาน
แผนผังเว็บไซต์
PTT E-Mail
PTT Group Event Report