หน้าแรก PTT  
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ข้อมูลนักลงทุน
 
TH | ENG
สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี
ความมั่นคงความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาชุมชนและสังคม
รายงานความยั่งยืน
การประกวดศิลปกรรม ปตท.
หน้าแรก > การพัฒนาที่ยั่งยืน > การพัฒนาชุมชนและสังคม > ศิลปวัฒนธรรม > ประกวดศิลปกรรม   พิมพ์หน้านี้
 

การประกวดศิลปกรรม

 

ในยุคโลกาภิวัตน์ปัจจุบัน มนุษย์ยังไม่หยุดนิ่งในการพยายามคิดค้นพัฒนาสิ่งต่างๆ อันนำมาซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกสบายจนอาจหลงลืมบางอย่างที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต นั่นคือ ธรรมชาติที่นับวันแต่จะแปรสภาพจากเดิมไปสิ้น พื้นที่ป่าไม้ที่สมบูรณ์ ความเขียวขจีลดลง แหล่งน้ำเน่าเสียเพิ่มขึ้น เกิดมลพิษในอากาศ และอีกมากมายที่มนุษย์ล้วนเป็นผู้ก่อจนทำให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ดังที่ปรากฏให้เห็นทุกวันนี้

ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จึงได้กำหนดจัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 27 ขึ้นในหัวข้อ “บ้านสีเขียว โลกสีเขียว Green Living : Saving the Earth” เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย โดยให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้สึก แนวคิด จินตนาการ รวมทั้งประสบการณ์ของตนผ่านการสร้างสรรค์ศิลปะ เพื่อร่วมจรรโลงโลกของเราให้สวยสดงดงามและน่าอยู่ตลอดไป

 
 
 
ผลการตัดสินการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 27 หัวข้อ “บ้านสีเขียว โลกสีเขียว (New)
การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 27 หัวข้อ “บ้านสีเขียว โลกสีเขียว
 
 
การประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 9
การประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7
 
การประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 13
 
 
 
 
หน้าหลัก
FAQ/ติดต่อสอบถาม
สมัครงาน
แผนผังเว็บไซต์
PTT E-Mail
PTT Group Event Report