หน้าแรก PTT  
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ข้อมูลนักลงทุน
 
TH | ENG
สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี
ความมั่นคงความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาชุมชนและสังคม
รายงานความยั่งยืน
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ
 หน้าแรก > การพัฒนาอย่างยั่งยืน > การพัฒนาชุมชนและสังคม  > สังคมและสิ่งแวดล้อม > สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ   พิมพ์หน้านี้
 

สวนสมุนไพรพระเทพฯ

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งรวบรวมพันธุ์สมุนไพรมากกว่า 260 ชนิด แบ่งเป็น 20 กลุ่ม ตามาโรค เปิดกว้างเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นสวนสำหรับพักผ่อน เพื่อประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป ทั้งยังช่วยรักษามรดก
ภูมิปัญญาไทย.......สมุนไพรไทยให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน
 
แผนผังรวมสวนสมุนไพร
 
ความเป็นมา
 
ภูมิปัญญาไทย..สมุนไพรไทย
(การเตรียมยาจากสมุนไพร/
การเก็บยาสมุนไพร /คำแนะนำ
การใช้ยาสมุนไพร/ ส่วนต่างๆ
ของพืชสมุนไพรที่นำมาใช้ประโยชน์)
 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
 
 
ดอกจันทน์เทศ
 
แผนที่
 
 
ผู้สนใจสามารถเข้าชมสวนสมุนไพรได้ทุกวันยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 09.00น. - 16.00 น. สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ
กรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์ขอทราบรายละเอียด เพิ่มเติมที่หมายเลข โทรศัพท์ 084-930-6060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าหลัก
FAQ/ติดต่อสอบถาม
สมัครงาน
แผนผังเว็บไซต์
PTT E-Mail
PTT Group Event Report